SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ

Datum čas a místo budou včas oznámeny

.

Revoluce 2020

Nová sametová revoluce, tentokrát bez STBáků, ODSáků, apod.

Autor: Josef Toman, Ph.D., strategický analytik

www.revoluce2020.cz

Shrnutí

Rozělení Československa proběhlo nelegálně a vlastizrádně v roce 1993 bez refernda, které vyžadovala Ústava. Vznikl nelegitimní subjekt ČR, vedený vlastizrádci a kolaboranty, kteří z nás vytvořili novou německou kolonii či neoprotektorát. ČR můžeme též nazývat kleptofašistický či kryptofašistický stát. Proběhlé vlastizrádné zničení našeho průmyslu, školství, kultury, a následné privatizace, restituce a exekuce, vytvoření kriminalty a korupce, ale i vstup do EU nelegálně vytvořeného subjektu ČR nemají žádnou legitimitu a navíc se jedná o těžké porušování ústavního pořádku, tudíž našich sociálních a ekonomických lidských práv.

Našim cílem je udělat nátlak na vládu, ve velké demonstraci, s pomocí policie a armády, které jsou se situací naspokojené, aby vláda začala dodržovat zákony, a napravila vlastizrady. Na to máme právo dle článku 23a Listiny základních prác a svobod. Budeme vyžadovat uzavření tunelů, které nejsou 300 milionů, jak někteří „vlastenečtí“ politici a média občas přiznají, ale téměř 2 biliony, a to je na rok. To bude začátek naší nové sametové revolice, která proběhne plně legálně a bude hájit zájmy našich občanů, ne vlastizrádců, zlodějů a cizích subjektů.

Kolonizace ČR

V celých dějinách našeho národa byl našim nepřítelem vždy Němec. Ať již bavorský, pruský či rakouský. Německo nás chtělo vždy kolonizovat. Hitler, když věděl, že válku prohraje, vytvořil plány na Evropskou unii. Spojenci chtěli, aby se Německo po válce stalo zemědělským státem. Ono ale nabídlo spojencům své rozsáhlé tajné služby, nacistické SS, v boji proti Sovětskému svazu. Za to mu bylo dovoleno, aby se opět stalo průmyslovým státem. Nacisté měli ohromné peníze a poklady schované především ve Švýcarsku. Takže se Německo rychle stalo silným průmyslovým státem, a to i z peněz, které nám uloupili. V roce 1956 byla založena německá tajná služba BND. Sudetoněmecký landsmanschaft je její odnoží. Obě organizace vedli přední nacističtí špioni, kteří měli stejné cíle jako Hitler nás zotročit, ovšem tentokrát ne ve válce, ale ekonomicky a podle pomocí BND. BND byla hlavní síla, která po listopadu 89 ovládla naše tajné služby, a tedy pokračovala skrytě ve válce proti nám, a pravidlo je, že kdo ovládá tajné služby jiného státu, ovládá ten stát. Takže si musíme uvědomit, že cokoli špatného se u nás po listopadu děje je práce Němce. Naoko dobráček, v genech nacista, který nás nenávidí a otročí, ničí nám morálku, sebevědomí, kulturu, školství, průmusl, zemědělství, a to s pomocí tisku, který u nás po listopadu plně ovládl. Kvůli Němci máme poloviční platy a důchody, než které odpovídají naší ekonomice, kvůli Němci máme nejtvrdší exekuce na světě. Tunely z naší ekonomiky dělají celkem téměř 2 biliony ročně a patří k nim tunel reexportu, tunely šedé a černé ekonomiky, odliv dividend do zahraničí, tunely ze státních zakázek, atd. Uzavřením tunelů a pronárodní politikou můžeme platy a důchody zdvojnásobit.

4 cesty, jak napravit ČR

 • Ve volbách. Tahle cesta není průchozí, protože všichni politici a politické strany, které dostanou prostor v médiích jsou subjekty, které pracují přímo či nepřímo pro BND, nebo na které BND něco má, takže je může přímo či nepřímo vydírat a plně poškodit jejich reputaci. Jestli si myslíte, že Okamura, Zeman a Babiš jsou jiní, tak se mýlíte. Navíc Okamura na to, jako bývalý boxer, opravdu nemá. Hezky mluví, toť vše. CIA dává volnou ruku BND na to, aby u nás navždy zmizel socialismus, protože sama na celou východní Evropu nestačí. BND toho samozřejmě zneužívá a nás otročí.
 • Revoluce, krvavá, a případná defenestrace. To by bylo nejspravedlnější řešení. Ovšem Německo by jim přišlo na pomoc, takže té krve by prolili nejvíce revolucionáři.
 • Zvolit schopného inteligentního vlasteneckého prezidenta, v jehož pravomocech je rozpustit vládu a který povelí armádě, což je jedna z jeho pravomocí a tak bude iniciovat novou sametovou revolici. Oni takovému kandidátovi v prezidentských volbách 2018 kandidaturu nelegálně překazili a média o tom mlčela a Ústavní soud to kryl.
 • Sametová revoluce, ale tentokrát bez STBáků, ODSáků a podobných individuí. Tohle je jediné rychlé průchozí řešení, ale musí to být perfektně zorganizované. Na Islandu se policie přidala k demonstrantům a vládu svrhla. Toho se oni bojí nejvíce.

Sametová „Revoluce 2020“

 1. Musíme si uvědomit, jaké jsou meze – čeho můžeme dosáhnout – aniž by revoluce ztroskotala. Takže žádné pomsty, žádné násílí, žádný antisemitismus, žádné útoky na Ameriku. Samozřejmě že ani ne na Rusko, Čínu, apod.
 2. V mezích toho co můžeme dosáhnout je
  • Vše musí proběhnout legálně v mezích zákona. Totéž budeme žádat od vlády.
  • Zpočátku učiníme nátlak na vládu a vrchní státní zprávu, aby začaly pracovat v mezích zákona a hájit zájmy českého lidu. Následovat bude výměna zkompromitovaných osob.
  • Musíme zavřít tunely a ve spoejení s Izraelem vyžadovat odškodnění za válečné zločiny a za zločiny po roce 1989, způsobené Němcem dosazenými loutkovými vládami.
  • Musíme vymýtit korupci a kriminalitu
  • Uzavřením tunelů a pronárodní politikou budeme usilovat o navýšení platů a důchodů o 100%
  • Budeme usilovat o plnou zaměstnanost a vyhoštění těch, kdo projevují nenávist vůči našim hodnotám, diskriminují či mrzačí ženy, apod.
  • Média musí informovat pravdivě, jinak budou znárodněna.
  • Přehodnotíme všechny restituce, privatizace a exekuce.
  • Zavedeme bankrotní zákony jako v USA, následkem čehož bude mnohem menší počet exekucí.
  • Vyhlásíme referendum o výstupu z EU.
 3. Musíme mít jasný plán – na dobu revoluce a po ní. Budeme podporovat tržní, ne socialitickou ekonomiku. Vyházíme vlastizrádné pracovníky médií a nahradíme je vlastenvci. Nahradíme vlastizrádné protinárodní pracovníky státní správy vlasteneckými odborníky. Budeme mít jasný krátkodobý a dlouhodobý plán.
 4. Musíme se spojit s mocnými strukturami – které nám pomohou – a odměnit se jim po revoluci. Budeme žádat podporu policie, armády, tajných služeb, USA a Izraele.
  • Policie dostane ihned po revoluci dvojnásobné platy. Armáda a tajné služby také. Později, když platy a důchody ve státě budou dvojnásobné, jejich budou trojnásobné. Ve státním rozpočtu to bude mizivá extra částka v porovnání s tím kolik peněz přibude uzavřením tunelů.
  • Budeme žádat Trumpa, aby nás podpořil. Naše ide jsou podobné jeho. Jdeme proti „deep state,“ chceme mít stát, na který mohou být tři jeho poločeské děti hrdé. Hrdé na to, že pochází ze současného smetiště Evropy, ČR, být příliš nemohou.
  • Izrael je extrémně mocný, s pomocí své tajné slžby Mosad. Je to jaderná velmoc, s vysoce vyvinutým výzkumem a vývojem, podobně jak tomu bylo před listopadem u nás.
  • V USA se lidský život cení na 10 milionů USD. Helmuti nás po válce neodškodnili, naopak nás po listopadu opět zotročili a lidé kvůli nim živoří a umírají mnohem dříve kvůli exekucím zavedeným Zemanovou loutkovou vládou. 360 tisíc Československých občanů zabili Němci v 2. světové válce,  ale mnozí z potomků těch zabitých nyní žijí na Slovensku, Ukrajině a v Izraeli. Další škody na lidských životech napáchal Němec po listopadu. Připočítaje materiální a jiné škody a škody způsobené v době komunismu, za který je také zodpovědný Němec, který jako jediný financoval Lenina a jeho bolševickou revoluci. Navíc odškodné 10 milionů USD je za normální zabití, když je to s fyzickým a psychjickým mučením, ty škody jsou mnohem vyšší. Aniž tady půjdeme do detailu, do toho půjdeme později v textu, Němec nám dluží minimálmně 600.000 x 10 milionů USD neboli 600.000 x 240 milionů Kč = 144.000.000.000.000 Kč neboli 144 trilionů Kč, to je 13,5 milionů Kč na osobu či 40 milionů Kč na tříčlennoiu rodinu. 144 trilionů Kč je 6 trilionů USD. Měmecký hrubý národní produkt jsou asi 4 triliony USD, takže nám to za jeden rok jistě nesplatí. Užíváme současnou hodnotu ceny života. Po válce měli Němci platit menší reparace, ale nezaplatili a jejich válka proti nám pokračuje a cena života, podobně jako jejich ekonomika roste, takže dnes musí platit v dnešních hodnotách.
  • Izraeli dluží Němec alespoň 50x více, protože jich zabili asi mnohokrát více a v průměru mnohem bestiálněji. Než se Helmuti začnou jaderně vyzbrojovat, musí se stát otroky a dřít po generace aby zaplatili napáchané škody. Sami na nich ale nic nevymůžeme. S pomocí Izraele ano. Židé patří kulturně do Evropy a my jim v tom musíme pomoci tím, že s nimi půjdeme do konfederace. Jestli mulimové, kteří jsou problémoví, z Izraele odejdou a budou mít vlastní stát, můžeme jít s Izraelem do federace.
 5. Musíme znemožnit zásah proti nám protirevolučními silami – našimi i zahraničními. Musíme rozvíjet diplomacii již teď. Musíme mít mezinárodní podporu. Mezi antiunijními silami to nebude těžké.
 6. Musíme mít za sebou lid – musíme ho nadchnout a nezklmat. Ukážeme lidu pravdu, kolik a jak byl obelháván a budeme napravovat vše v zemi, čeho je třeba, včetně navýšení pravomocí policie, aby mohla co nejrychleji vymítit kriminalitu a korupci. Za úplatky ve státní sféře budou i tresty nejvyšší a oni nebudou nikdy vědět, zda ten co je uplácí nepracuje náhodou pro policii.
 7. Musíme postupovat rychle – navíc když v USA nebude Trump prezidentem, máme vážný problém.
 8. Musíme dát amnestii těm, které svrhneme, jinak se budou tvrdě bránit za pomoci Němců, ale i Rakušanů, čímž se snaží jistit již teď. Ovšem ti, kteří budou klást odpor, na ty se amnestie vztahovat nebude.
 9. Revoluce musí proběhnout legálně. Musíme vycházet z toho, že jenom napravujeme ilegální a ilegitimní činy napáchané polostopadovým režimem, ve státě, který má stejnou legitimitu jako první protektorát za Hitlera, jelikož ČR vznikla nelegálním rozdělením Československa bez referenda, které vyžadovala Ústava. Dalším nelegálním činem bylo vytvoření článku 10a Ústavy, nelegitimním neoprotektorátním režimem. Ten článek dovolil přenesení pravomocí na cizí subjekt, což byla vlastizrada. Následovalo převedení pravomocí na EU Lisabonskou smlouvou, opět nelegitimní protektorátní vládou. Opět se jednalo o vlastizradu. Navíc u nás nefungují demokratické instituce a v takovém případě článek 23a Listiny základních práv a svobod dovoluje změnu režimu jinou než zákonou cestou. Ve skutečnosti pouze vracíme zpět napáchané vlastizrady, za pomocí velké demonstrace, neboli nové sametové revolce.
 10. Musíme být příkladem Evropě, ne jejím smetištěm. Co ještě napravíme? Uzavřeme tunely, vytvoříme plnou zaměstnanost tím, že stát bude dotovat zemi prospěšné podnikateleské aktivity natolik, že bude práce pro všechny. Kdo nebude chtít pracovat nebo ukáže nenávist proti našim hodnotám a kultuře, bude vyhoštěn, včetně těch, kteří diskriminují či mrzačí ženy.

Protektorátní politici

 • V ČR již 30 let volíme „svobodně,“ a lid si vždy myslí, že ten nový politický subjekt to s národem myslí dobře, ale ten nový vždy zklame jako ten před ním. Babiš byl poslední, kdo zklamal.
 • Zeman sice z pohledu mnohých hezky mluví, ale tím to končí. Prý nemá žádné pravomoce. Havel, Klaus a Masaryk je také neměli. Přesto měli ohromnou moc. Zeman ji nechce. Je to protinárodní psychopat, doporučený do funkce Klausem. Za Zemana byly schváleny exekuční zákony, exekutoři ho milují a štědře přispívají na jeho volební kampaně. Když byl premiérem, republika se rozkrádala a korupce bujela jako za Klause.
 • Okamura říká co davy chtějí slyšet, ale měl v minulosti blízký vztah s Vondrou, moc si vážil Havla a Klause a chtěl za prezidenta Němcovou či Albrightovou. Tvrdí, že Češi se k němu v děcáku chovali hrozně, bili ho, on se celou dobu počůrával… Takový cizinec by potom mohl mít silnou nenávist vůči českému národu a touhu se mstít, on ale tvrdí, že miluje náš národ a voliči ho, česko-japonsko-kerejského míšence, považují za vlastence a jeho stranu za vlasteneckou. Okamura ještě šanci zklamat nedostal. Ale oni na něj mají metody, aby ve volbách nezvítězil a jestli ano, aby nepřekročil jejich meze. Je to v zásadě jejich člověk, který říká davu co chce slyšet a dav mu věří, jako předtím věřil jiným před ním.
 • „Vlastenců“ tady je. Jedním z těch co milují český národ je i jistý Jan Šinágl, aktivista, kterému mnozí věří, aniž si uvědomují jeho spojení se Sudetoněmeckým sdružením, kde zastával, či snad ještě zastává, vysokou funkci.

Odškodnění Německem

Tohle vyžaduje podrobnější analýzu, než která je uvedená zjednodušeně výše. Když někoho přejedete autem či zastřelíte, tak to odpovídá těm 10 milionům USD odškodného. Ovšem když toho někoho mučíte, jak fyzicky tak psychicky, zabíjíte mu bestálně děti, když ho předtím dáte do komcentračního tábora, kde pomalu umírá hladem a na nemoci napěchován v cimře s desítkami dalších obětí, když tak žije ve strachu ze smrti a nato ho naženou do plynu a potom mu vyrvou zlaté zuby a z kostí vaří mýdlo, potom ta částka za způsobené škody musí být mnohem vyšší. Židé chtěli po válce otrávit v celém Německu vodu, aby Helmuti vychcípali. Oni by vychcípali rychle, ale byl by to dostatečný trest za to pomalé umírání, které způsobili židům a mnohým Čechům? Nebyl! Helmuti by si zasloužili těžší testy, hlavně když ve svém Hitlerovo boji proti nám pokračují.

Oni nám dluží za to, že jsme trpěli v 1. světové válce, v 2. světové válce, že u nás byl komunismus, kvůli jejich válce a protože ho vytvořili v Rusku, dále nám dluží za strádání po listopadu 89, kdy nám znižili stát, ožebračili obyvatelstvo, způsobili bezdomovství, nezaměstnanost, předčasná úmrtí, zničený průmysl, otrávenou zemědělskou půdu, vodu, a cpou do nás chemické nezdravé potraviny. Kdyby nás takto nepoškozovali, měli bychom se ekonomicky za bolševika jako oni a po listopadu také.

I když odečteme z výše vyčíslených škod oběti ve válce jiných národností než české, celkové škody jsou podstaně vyšší než ty vyčíslené.

Autor článku:

Josef Toman, Ph.D., strategický analytic, v roce 1969 opustil ČR. Po pár létech zaměstnání pokračoval ve VŠ studích na California Polytechnic University a později pracoval pro 2 nejznámější univerzity v jižní Kalifornii a to California Institute of Technology (Caltech) a University of California Los Angeles (UCLA). V roce 2005 byl autorem práce, z časových důvodů dosud plně nedokončené, s názvem 1984 2020. Byl aktivní proti umístění amerického radaru v ČR. V USA byl aktivní proti Monsantu a Enronu. V roce 2018 kandidoval na prezidenta ČR. Přitom propagoval novou sametovou revoluci, kterou chtěl, kdyby volby vyhrál, provést s pomocí armády, které by velel a s pomocí policie. Vládu by rozpustil, tam by jeho pravomoci plně sahaly. Média mu nedala žádný prostor a když poslal na MV přibl. 75.000 podpisů, ty byly cestou nahrazeny prázdnými archy papíru a policie i soudy ignorovaly fakt, že váha zásilky vážená na MV se lišila od váhy na poště, ale i to, že v nezávislých průzkumech mezi potencionálními voliči měl nejvyšší preference mezi všemi kandidáty, když voliči porovnali různé volební programy. Voličům také vysvětloval, proč moc prezidenta může mnohonásobně převýšit pravomoci. Facebook zrušil jeho populární stránky věnované nové legální sametové revoluci. Blesk ho nazval šíleným kandidátem. Policejní prezidium proti němu iniciovalo, pod tajnou direktivou, podobně jako za Heydricha či Gottwalda, trestní řízení a pozěji i stíhání pro zločiny proti státu, založené na falešných důkazech, které bylo po více než roce založeno. Různí lidé ho a asistentku mimo jiné upozorňovali, že mohou skončit hůře než Kajínek, že stačí 3 falešní svědci, apod. Byl fyzicky napaden a plk. Kníže, přítel Chovance, poslal direktivu na místní oddělení policie, aby to bylo vzšetřováno tak, že Toman inicioval útok. Místní oddělení, namísto aby tu direktivu zničilo, vložilo ji omylem do spisu. Soudní znalec vypracoval pro policii falešný posudek, ale Toman měl zvukovou nahrávku, tak byl nakonec zproštěn viny, ale útočník, namísto, aby šel sedět, dostal pokutu 500 Kč. Tomanovi byly odcizeny s pomocí státu miliony a byly proti němu a asistence vedeny falešné soudy. Jestli tohle není totalita, co tedy je? Tomanovy weby: www.JosefToman.czwww.CzexitCzexit.czwww.SvobodnaTelevize.cz.

.

Menu